Πετρωτά - Ζεόλιθος

Πετρωτά - Ζεόλιθος
Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο για πρώτη φορά εκεί που ήταν απαγορευμένος είχαμε στο μυαλό μας έναν άλλον αγώνα ακόμα πιο σκληρό που δικαιώθηκε με ειρηνικό τρόπο ενάντια στην Αυτοκρατορία που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μονοπώλειό της πρέπει λοιπόν ν' αντιληφθείς κι εσύ ότι η πορεία μας έχει αρχίσει για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα προβλήματα που την καταπατούν εδώ και χρόνια γιατί δεν τόλμησε κανένας από εμάς να σκεφτεί το αδιανόητο.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, αποτελεί μία από τις πύλες της Βόρειας Ελλάδας, μαζί με τους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, για την κίνηση εμπορευμάτων από και προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Σήμερα, η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το μοναδικό μεγάλο λιμάνι της Θράκης, με σημαντική εξαγωγική κίνηση και το σπουδαιότερο συγκοινωνιακό και εμπορικό κόμβο της περιοχής. Σήμερα η Αλεξανδρούπολη είναι το διοικητικό, οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Θράκης.


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΙΜΕΝΑ 

- Ο σιδηρόδρομος το 1871 μετέτρεψε το μικρό οικισμό σε διαμετακομιστικό κόμβο και σημαντικό λιμάνι, πόλο έλξης εμπόρων από όλα τα σημεία της οθωμανικής επικράτειας. 
- Το 1880 κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία των Οθωμανικών Φάρων, ο φάρος που έγινε σύμβολο της πόλης, καλύπτοντας και τις αυξημένες ανάγκες ναυτιλιακής κίνησης που έφερε ο σιδηρόδρομος. 
- Στην αρχική του μορφή το λιμάνι διέθετε μικρή λιμενολεκάνη επιφάνειας 9.200μ. Ο προσήνεμος ΝΔ μώλος ήταν ανεπτυγμένος σε καμπύλη μήκους 210 μ και ο υπήνεμος ΝΑ είχε μήκος 30μ, με άνοιγμα 30μ. περίπου για την είσοδο - έξοδο πλοίων 
- Τo 1931 συντάχθηκε η πρώτη μελέτη κατασκευής προσήνεμου κυματοθραύστη στο λιμάνι και την περίοδο 1934-1935 έχουμε κατασκευή του πρώτου τμήματος του προσήνεμου μώλου μήκους 85μ, το οποίο επεκτείνεται κατά 345μ την περίοδο 1938-1940. 
- Με απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, το 1949, περιλαμβάνεται το λιμάνι στο πρόγραμμα για την εκτέλεση έργων με πιστώσεις του «Σχεδίου Μάρσαλ» και αρχίζει σειρά έργων. Την περίοδο 1950-1951 κατασκευάζεται επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 315μ (φτάνοντας συνολικά, από την αφετηρία του, τα 835μ.) και την περίοδο 1951-1952 το ύφαλο τμήμα του υπήνεμου μώλου, μήκους 525μ.Το 1953 ολοκληρώθηκαν πλήρως οι εργασίες στον προσήνεμο και υπήνεμο μώλο, με κατασκευή των απαραίτητων έργων ανωδομής και προφυλακτήριων τοίχων σε όλο τους το μήκος.
- Την περίοδο 1964-1971 κατασκευάζονται διαδοχικά τα κρηπιδώματα της βόρειας - παραλιακής ζώνης του λιμένα, μεταξύ των οποίων το κρηπίδωμα μπροστά από το Χημείο, η κεντρική προβλήτα λιμένος και το κρηπίδωμα της Ιχθυόσκαλας. 
- Την περίοδο 1975-1976 ο προσήνεμος μώλος επεκτείνεται κατά 108μ και την περίοδο 1977-1980 κατά 97,50μ. 
- Την περίοδο 1994-2001 κατασκευάζονται με πιστώσεις του Β΄ Κ.Π.Σ. τα μεγάλα έργα της Α΄, Β΄ και Γ1΄ φάσης νέου λιμένα Αλεξανδρούπολης, με τα οποία μεταξύ άλλων επεκτείνεται ο προσήνεμος μώλος κατά 1200μ περίπου, κατασκευάζεται νέος υπήνεμος μώλος μήκους 700μ περίπου, κατασκευάζεται νέα, σύγχρονη προβλήτα για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων επιφάνειας 130στρεμμάτων και δημιουργείται δεύτερη λιμενολεκάνη επιφάνειας 1100 στρεμμάτων. 
- Στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. εκπονήθηκε μια σειρά μελετών μεταξύ των οποίων και η «Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης & Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (Master Plan)», με βάση τις προοπτικές που υπάρχουν για τις χώρες και ζώνες που προβλέπεται να εξυπηρετήσει ο Λιμένας και με οροφή το έτος 2025. Εξασφαλίστηκαν τέλος οι απαιτούμενες πιστώσεις για την Α΄ φάση εκβάθυνσης της νέας λιμενολεκάνης και του διαύλου ναυσιπλοΐας (στα -12,00μ και -12,50μ αντίστοιχα), έργο που ξεκίνησε τελικά στα τέλη του 2007.
Σχέδιο Λιμένα Αλεξανδρούπολης


Πηγή: Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης


Train relativiste II

Train relativiste I

Ποντικοί Βιβλιοθήκης

Ν. Λυγερός

Ποντικοί Βιβλιοθήκης
θα είμαστε μαζί
όσο χρειάζεται
να βρούμε
μυστικά έγραφα
για ν' ανακαλύψουμε
μέσα στο παρελθόν
τα μονοπάτια
του μέλλοντος
για να πιάσουμε
στο σταθμό καινοτομίας
το τραίνο του πάθους
στο όνομα του θεού
που μας ζητά
το αδιανόητο
για να δημιουργήσουμε
την ουτοπία
των ανθρώπων
πριν πεθάνουν
σαν τον Αλγερνόν.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14707&l=gr

Όλη η μηχανή μαζί μας

Ν. Λυγερός

Όλη η μηχανή μαζί μας
σε αυτήν την αποστολή
γιατί κατάλαβε
κι ο μηχανικός
ότι πρέπει
να βοηθήσει
τη βοήθεια
για ν’ αλλάξει
η πορεία
ακόμα και πάνω
στις γραμμές μας
για να γίνει
το σίδερο
μονοπάτι
που δείχνει
την ταχύτητα
του χρόνου
δίπλα στο ποτάμι
που παραμένει
ακίνητο.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14706&l=gr

Τραίνο το πάθος

Ν. Λυγερός

Ογδόντα κομμάτια
δίχως πιόνια
θα ανεβούν μαζί
στην Καπερναούμ
που με δυναμική
θα διασχίσει
όλο το χώρο
για να δείξουν
και το χρόνο
πάνω στη σκακιέρα
που θα αλλάζει συνεχώς
από τότε
που οι ίπποι
ακολουθούν
τους πύργους
σε κάθε γωνιά
για να καλύψουν
κάθε κενό
και να ενισχύσουν
την κενότητα.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14705&l=gr

Ανάσταση στην Αγιά Σοφιά

Ν. Λυγερός

Πριν την αυγή στο ίδιο σπίτι…
Έφη: Τώρα καταλαβαίνω τι έγινε στην Αγιά Σοφιά!
Ζωή: Κι εγώ.
Έφη: Εκεί μας ξαναγέννησε.
Ζωή: Όχι όμως για να ζήσουμε.
Έφη: Αλλά για να πεθάνουμε μαζί του.
Ζωή: Για τον ίδιο σκοπό.
Έφη: Για να ξαναβρεθούμε και πάλι.
Ζωή: Για τη συνέχεια του έργου.
Έφη: Γιατί αργούν τώρα;
Ζωή: Δεν αργούν αυτοί.
Έφη: Τι εννοείς;
Ζωή: Εμείς αργήσαμε.
Έφη: Είναι ήδη στην επόμενη ζωή.
Ζωή: Έτσι η συνάντηση έγινε.
Έφη: Εκεί που έλεγε για το μέλλον.
Ζωή: Κι ήμασταν στον παρελθόν.
Έφη: Έτσι μας έμαθε.
Ζωή: Όχι μόνο αυτό που θα γίνει.
Έφη: Αλλά αυτό που έγινε.
Ζωή: Ο δρόμος της ανάστασης.
Έφη: Για το μονοπάτι του φωτός
Ζωή: Η αρχή της πολυκυκλικότητας…
Έφη: Έχει ήδη αρχίσει.
Ζωή: Κι εμείς αναρωτιόμαστε ακόμα… Χρόνο
Έφη: Ποιος είναι ο ρόλος μας.
Ζωή: Τι άλλο πρέπει να μας πει.
Έφη: Να πάμε στο νησί των αγίων.
Ζωή: Αγίων Νήσος.
Έφη: Αυτή είναι η θέλησή του.
Ζωή: Και η ζωή μας.
Έφη: Θέλει να δούμε τα μικρά κατεχόμενα.
Ζωή: Για να καταλάβουμε τα μεγάλα.
Έφη: Χρειαστήκαμε ένα ολόκληρο βράδυ.
Ζωή: Για να βγούμε από τη νύχτα.
Έφη: Και τώρα ο κόσμος ξημερώνει.
Ζωή: Με τον ήλιο της δικαιοσύνης.
Έφη: Κοίτα στον ουρανό.
Ζωή: Φέρνει το γαλάζιο.
Έφη: Το απέραντο.
Ζωή: Η θάλασσα μας. Η πόρτα ανοίγει.
Έφη: Έφτασαν στο λιμάνι.
Ζωή: Επιτέλους.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14704&l=gr

Δίπλα στα Μεγάλα Κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Στο ίδιο σπίτι, αργά το βράδυ, οι ίδιες... 
Ζωή: Γιατί άργησαν;
Έφη: Μάλλον δεν τελείωσε η αποστολή.
Ζωή: Έπρεπε να ήμασταν κι εμείς.
Έφη: Μην ξεχνάς ότι δεν ήμασταν έτοιμες.
Ζωή: Έχεις δίκιο η ζωή δεν είναι καφενείο.
Έφη: Τώρα όμως πρέπει να προετοιμαστούμε.
Ζωή: Δεν ξέραμε ότι ζούσαμε δίπλα στα Μεγάλα Κατεχόμενα.
Έφη: Ούτε ότι ζούσαμε στη νέα κι όχι στην παλιά.
Ζωή: Ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός.
Έφη: Πάντα ήταν έτσι.
Ζωή: Μόνο που τώρα το βλέπουμε.
Έφη: Με το δικό του βλέμμα.
Ζωή: Αργήσαμε να διαβάσουμε τα Ευαγγέλια.
Έφη: Άλλο να το διαβάζεις κι άλλο να το ζεις.
Ζωή: Δεν υπάρχει πια επιλογή.
Έφη: Κάθε κίνηση και μια πράξη.
Ζωή: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
Έφη: Γι' αυτό έδωσε τόση σημασία στα αναλόγια.
Ζωή: Αυτά κρατούν τα βιβλία που διαβάζουμε.
Έφη: Εμείς φτιάχναμε αντικείμενα... Σιωπή
Ζωή: Και ζούσαμε ως υποκείμενα και μόνο.
Έφη: Τώρα μας έφερε το κείμενο.
Ζωή: Και διαβάζουμε διαφορετικά τον κόσμο.
Έφη: Μα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
Ζωή: Δεν είναι μόνο το άσμα είναι και τα λόγια.
Έφη: Ο λόγος.
Ζωή: Ο καλός λόγος.
Έφη: Το Ευαγγέλιο.
Ζωή: Έτσι η μνήμη του ξύλου σηκώνει το βάρος του φωτός.
Έφη: Γι' αυτό τον άγγιξε.
Ζωή: Ο μαραγκός.
Έφη: Μη ξεχνάς το βοσκό.
Ζωή: Και τα πρόβατα.
Έφη: Ξυλουργία και Γεωργία.
Ζωή: Τόσο απλά.
Έφη: Και τόσο αληθινά.
Ζωή: Η απλότητα της αλήθειας.
Έφη: Η αλήθεια της απλότητας.
Ζωή: Αυτή είναι ζωή.
Έφη: Αυτός είναι θάνατος.
Ζωή: Αυτή είναι η θυσία της απελευθέρωσης.
Έφη: Και η ανάσταση.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14703&l=gr

Η επανάσταση των σκλάβων

Ν. Λυγερός

Σ’ένα σπίτι με μια σόμπα και ξύλινο τραπέζι ακούγεται μια μουσική που ήρθε από το παρελθόν. Δύο γυναίκες ετοιμάζουν το τραπέζι . 
Ζωή: Πρώτη φορά σε βλέπω έτσι.
Έφη: Κι εγώ. Χρόνια είχαμε…
Ζωή: Ναι, χρόνια.
Έφη: Θυμάσαι;
Ζωή: Πώς να ξεχάσω;
Έφη: Δεν γίνεται.
Ζωή: Κι όμως νιώθω και πάλι ζωή στο σπίτι μας.
Έφη: Άνοιξε και πάλι το βιβλίο.
Ζωή: Μαζί με τη Βίβλο.
Έφη: Άλλο ένα Ευαγγέλιο διάβασα.
Ζωή: Κι εγώ. Χρόνος Δεν ήξερα…
Έφη: Ούτε εγώ.
Ζωή: Τόσα χρόνια για να μάθουμε.
Έφη: Τόσα χρόνια για να γίνουμε μαθήτριες.
Ζωή: Για να μάθουμε πώς μαθαίνουμε.
Έφη: Πρόσεξες ότι μιλά για τον Ιάκωβο;
Ζωή: Το τραγούδι;
Έφη: Ναι, γι’ αυτό έλεγε…
Ζωή: Μόνο τώρα το κατάλαβα.
Έφη: Πόσα ακούμε που καταλαβαίνουμε μόνο μετά!
Ζωή: Όλα όσα μας λέει.
Έφη: Είναι το πριν του μετά.
Ζωή: Η διδασκαλία του μέλλοντος.
Έφη: Κι ήμασταν στο πριν δίχως το μετά.
Ζωή: Αυτό είναι το μονοπάτι του φωτός.
Έφη: Η γέφυρα του χρόνου.
Ζωή: Ήμασταν εγκλωβισμένες δίχως να το ξέρουμε.
Έφη: Τα πρώτα κατεχόμενα που πρέπει να απελευθερώσουμε…
Ζωή: Είναι του μυαλού μας..
Έφη: Αυτό είπε.
Ζωή: Και δεν το κατανόησα την πρώτη φορά.
Έφη: Τώρα όμως ξέρουμε για τους πολιορκημένους.
Ζωή: Και για τους ελεύθερους.
Έφη: Αυτό είναι η ζωή.
Ζωή: Αυτό είναι η ευχή.
Έφη: Τώρα που ήρθε…
Ζωή: Θα ξαναέρθει.
Έφη: Μόνο που αλλάξαμε.
Ζωή: Άρχισε η επανάσταση...
Έφη: Η επανάσταση των σκλάβων.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14702&l=gr

Τα μονοπάτια σιδήρου

Ν. Λυγερός

Τα μονοπάτια σιδήρου
του παρελθόντος
μοιάζουν με τους αγωγούς
του μέλλοντος
που συνδέουν
τις περιοχές
της δυναμικής
ανάμεσα στα στοιχεία
που παραμένουν στατικά
και δημιουργούν
ένα δίκτυο τοπολογικό
τόσο ισχυρό
που διαμορφώνει
τόσο δραστικά
όλο το περιεχόμενο
των χαρτών
γι' αυτό πρόσεξε
κάθε γραμμή
για να δεις το σχέδιο
της στρατηγικής.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14681&l=gr

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Όλα είναι δυναμικά

Ν. Λυγερός

Όλα είναι δυναμικά
γι' αυτό και ο σκακιστής
βλέπει τις κινήσεις
των κομματιών
και των πιονιών
πριν καν κινηθούν
μην κοιτάς λοιπόν
τους χάρτες παθητικά
θεωρώντας ότι τίποτα
δεν μπορεί ν' αλλάξει
αν λοιπόν απελευθερώσεις
το μυαλό σου
από την αδράνεια
τότε θα δεις
μ' έναν διαφορετικό τρόπο
τα μικρά και τα μεγάλα
κατεχόμενα
και θα θυμηθείς
τους εγκλωβισμένους
και τους πρόσφυγες.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14680&l=gr

Η Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Η Κωνσταντινούπολη
δεν είναι η Πόλη
και δεν κοιτάζει μόνο
τη Θράκη
αλλά είναι Θράκη
γι’ αυτό και η Συνθήκη
προσπάθησε πάση θυσία
να την εξουδετερώσει
μέσω της αποστρατικοποίησης
για να μην υπάρχει
στρατηγικό βάθος
από την πλευρά
της Ευρώπης
μάθε λοιπόν
περισσότερα κι εσύ
για να ξέρεις
τι έγινε πραγματικά
και τι θα κάνουμε
με αυτά τα δεδομένα
της ιστορίας του μέλλοντος.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14679&l=gr

Άλλο να λέμε Θράκη

Ν. Λυγερός

Άλλο να λέμε Θράκη
κι άλλο η γενέτειρα
του Καραθεοδωρή
και πρέπει να σκεφτείς
ποιο είναι το στίγμα
που θα παραμείνει
για τα επόμενα
πενήντα χρόνια
όταν όμως καταλάβεις
ότι η Θράκη
είναι η καινοτομία της
λόγω της θέσης της
σε επίπεδο στρατηγικής
τότε θα δεις το μέλλον
σε αυτό το κομμάτι
της πατρίδας μας
όπου έζησε
ο Σπάρτακος
που έδειξε
το μονοπάτι
της ελευθερίας.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14671&l=gr

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Αλεξανδρούπολη:Το λιμάνι και ο Σιδηρόδρομος

Ο Ηλίας Τζιώρας γράφει για τον Σιδηρόδρομο και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που χάραξαν την πορεία της πόλης.
Αλεξανδρούπολη: Την πρώτη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον Σιδηρόδρομο, την δεύτερη το λιμάνι..
Ο σιδηρόδρομος και το λιμάνι χάραξαν την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και δημιούργησαν μια Πρωτεύουσα αντάξια νύφη του μόνου ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ Νομού της Ελλάδας, του Νομού ΕΒΡΟΥ, εκεί που άλλοτε έστεκε ένα ταπεινό ψαροχώρι.
Τώρα που γίνεται τόση πολύ κουβέντα (και δικαίως) για την ζωτική σημασία που έχει το λιμάνι και ο σιδηροδρομικός σταθμός και κυρίως η ΣΥΝΔΕΣΗ τους, ας ανατρέξουμε στην σοφία των παλαιοτέρων, των πιονιέρων αυτής της πόλης που εργάστηκαν, ζήσανε, μάθανε από τους αγράμματους παππούδες τους πως είναι ΠΡΟΙΚΑ πολύτιμη, λόγος ανάπτυξης και ευημερίας.
Όλοι οι Αλεξανδρουπολίτες (και οι Εβρίτες) έχουν σίγουρα ένα τουλάχιστον συγγενή που έχει δουλέψει είτε ως σιδηροδρομικός είτε ως εργάτης στο λιμάνι μας. Σαν μέλισσες μεταφέρανε τα εμπορεύματα στις πλάτες τους από τα βαγόνια στα αμπάρια των πλοίων και τα ανάποδο ή στις αποθήκες των εμπόρων πριν ο κόσμος μάθει τι είναι τα LOGISTICS και την σημασία τους!
Φανταστείτε τώρα που μάθαμε. ΕΛΠΙΖΩ ΠΩΣ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ για ό,τι καλύτερο δυνατό για τον τόπο. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ οι επενδυτές πως θα κερδίσουν διπλά αν δώσουν δυνατότητα για πλήρη αξιοποίηση του Εβρίτικου ανθρώπινου δυναμικού και τόπου καθώς το μεράκι και το φιλότιμο μας όταν βλέπουμε προοπτικές προόδου και ανάπτυξης του τόπου μας γιγαντώνονται!
Περιμένουμε όλοι να ξεκινήσει κάτι καλό.. και εδώ δεν πειράζει το BACK TO THE FUTURE..
Όπως θα δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες από την σελίδα μου «ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (που αλλάζει..)» στο Facebook τότε ξέραμε.. τώρα πρέπει να μάθουμε ξανά.. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα.. ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ!
Κατασκευή γραμμής στην Αλεξανδρούπολης τέλη 19ου αιώνα - Από το αρχείο του κ. Γιώργη Κολιόπουλου / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)

19/9/1960 πτυχίο του κ. Κων/νου Χαραλαμπίδη από την σχολή Εργοδηγών του ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη. Ο νομός Έβρου προόδευσε χάρη στον σιδηρόδρομο και στις πλάτες πολλών Αλεξανδρουπολιτών και Εβριτών στήθηκαν οι ράγες και λειτούργησαν τα τρένα για ένα αιώνα! Από το αρχείο του κ. Κων/νου Χαραλαμπίδη / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)

Ήρθε και ο σιδηρόδρομος κι έφτασε και αυτός ως την άκρη της θάλασσας δίπλα στο ψαρολίμανο.. / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)

5 Οκτωβρίου 1964
Λιμενεργάτες στη σειρά, περιμένουν να φορτωθούν στη πλάτη τα σακιά, τα οποία ως συνήθως περιείχαν άλευρα, η δημητριακά, και να τα μεταφέρουν από τα βαγόνια στο αμπάρι του πλοίου.
Οι μαντήλα δεμένη στο κεφάλι, ήταν απαραίτητο εργαλείο του εργάτη τότε, έτσι ώστε να μην γεμίζει σκόνη και τρήματα από τα σακιά ο σβέρκος και η πλάτη του. – Από το αρχείο του κ. Αντώνη Μπαλούτσου / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)

1958.. στο ''Γαλλικό'' σταθμό της Αλεξανδρούπολης. Οι ατμομηχανές είχαν σαν καύσιμη ύλη το κάρβουνο, και οι δουλειά των εργατών ήταν να γεμίζουν τις αποθήκες των ατμομηχανών με αυτό. – Από το αρχείο του κ. Αντώνη Μπαλούτσου / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)
29-4-1954 Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης - Άφιξη βασιλιά Παύλου και τότε διαδόχου Κωνσταντίνου – Από το αρχείο του κ. Γιώργη Κολιόπουλου / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)

1963 Άφιξη Πατριάρχη Αθηναγόρα στον νέο σταθμό Αλεξανδρούπολης (χτίστηκε το 1958) στο λιμάνι – Από το αρχείο του κ. Γιώργη Κολιόπουλου / Γειτονιές και Αναμνήσεις της Αλεξανδρούπολης (που αλλάζει..)

Πηγή: enikos.gr

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Οι πρόσφυγες της Θράκης

Ν. Λυγερός

Οι πρόσφυγες της Θράκης
έμειναν σε αυτή τη γη
γιατί είδαν την αξία της
γι΄αυτό αν εσύ δεν μπορείς
μίλησε μαζί τους
και ρώτησε τους
από πού ήρθαν
και γιατί βρίσκονται
ακόμα εδώ μαζί μας
με τις οκογένειές τους
τόσες δεκαετίες
μόνο έτσι θα δεις
την ουσία μας
για να παλέψεις
για την Ελλάδα
που γνωρίζει
την προοπτική της.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14658&l=gr

Ποιο είναι το πρόβλημα

Ν. Λυγερός

Ποιο είναι το πρόβλημα
της αγαπημένης Θράκης
αφού έχει θάλασσα
και ορυκτό πλούτο
αφού είναι γωνία
με στρατηγική θέση
αφού έχει τραίνο
και μεγάλο λιμάνι
μάλλον υπάρχει
κάτι άλλο
σε αυτήν την υπόθεση
και μάλλον οφείλεται
στην αδιαφορία
στον ραγιαδισμό
και στη μιζέρια
αφού οι περισσότεροι
κοιτάζουν κάτω
και ποτέ πάνω.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14657&l=gr

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Όταν διασχίζεις τη Θράκη

Ν. Λυγερός

Όταν διασχίζεις τη Θράκη
βλέπεις αρχικά
πολύ μοναξιά
γιατί δεν υπάρχει
βασική επικοινωνία
αφού δεν αντιλαμβάνεσαι
ότι υπάρχουν τα Βαλκάνια
και η Ευρωπαϊκή Ένωση
ότι το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολης
είναι μεγαλύτερο του Πειραιά
κι ότι η Θράκη μας
βρίσκεται σ' ένα
από τα τρία ανοίγματα
της Μεσογείου μας
έτσι αν το συνειδητοποιήσεις
θα δεις και το μέλλον σου.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14656&l=gr

Ο Ελληνισμός φτιάχτηκε από τις άκρες

Ν. Λυγερός

Ο Ελληνισμός φτιάχτηκε από τις άκρες
γιατί πάντα βασίστηκε
στην έννοια του καραβιού
κι όχι του σπιτιού
όπως ο ελλαδισμός
γι' αυτό πρόσεχε τα ακριτικά νησιά
σαν κόρη οφθαλμού
για να μπορέσεις να δεις
το μέλλον που δεν γνωρίζεις
και μόνο έτσι θ' αναγνωρίσεις
ότι η Θράκη μας
είναι ένα λιμάνι
όχι μόνο για την Ελλάδα
αλλά για την Ευρώπη
διότι έχει μέσα της
και την Κωνσταντινούπολη
γιατί είναι χατίρια
και δεν υπάρχουν όρια.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14655&l=gr

Στα μεγάλα κατεχόμενα

Ν. Λυγερός

Στα μεγάλα κατεχόμενα
να χαίρεσαι κάθε στιγμή
που ζεις ελεύθερος
γιατί τότε αγγίζεις
τη μνήμη μέλλοντος
κι αρχίζεις να βλέπεις
ό,τι δεν κοίταζες
τόσα χρόνια τύφλας
δίχως μπαστούνι
αφού δεν είχες καν
την ιδέα να σκεφτείς
την απελευθέρωση
γιατί το ίδιο σου
το συντηρητικό μυαλό
ήταν κατεχόμενο
λόγω φοβίας
κι αδιαφορίας.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14647&l=gr

Πάνω στην άμαξα

Ν. Λυγερός

Πάνω στην άμαξα
του λαογραφικού μουσείου
θυμηθήκαμε τα παλιά
και την κίνηση
του παρελθόντος
που χαρακτήριζε
τους ανθρώπους
εκείνης της εποχής
και νιώσαμε μέσα μας
τη νοσταλγία του φωτός
που δεν άλλαξε
ακόμα και με τη νύχτα
μιας βάρβαρης κατοχής
γιατί οι αξίες
δεν αλλάζουν εύκολα
όταν είσαι ανθεκτικός
ακόμα και πολιορκημένος
από ισχυρούς εχθρούς.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14645&l=gr

Η αλλαγή του ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Η αλλαγή του ζεόλιθου
δεν είναι μόνο τυπική
αλλά ουσιαστική
αφού επιτρέπει σε μας
ν' αναδείξουμε την ελιά
που μας χαρακτηρίζει
στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
λόγω της ιστορίας
αλλά και της αξίας
που ξεχωρίζει
από τις αρχές
που παραμένουν
εντελώς αυθαίρετες
και δεν προκαλούν
καμία πράξη
για να παραμένει
όλος ο κόσμος
πάντα ο ίδιος.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14641&l=gr

Ξύλινα αναλόγια

Ν. Λυγερός

Ξύλινα αναλόγια
δημιούργησε η ομάδα
για ν΄αναδείξει
την αξία του ξύλου
που πλαισιώνει
το εικαστικό έργο
που θα υποστηρίξει
τα βιβλία του μέλλοντος
για να υπάρξει
η συνέχεια της ιστορίας
δίχως την κόπωση
της ανάγνωσης
αφού η κατανόηση
φέρνει τη χαρά
της μεταχαράς
όταν γίνεται
αποδεκτή από εμάς
για το κοινό καλό.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14640&l=gr

Στο σταθμό του τραίνου

Ν. Λυγερός

Στο σταθμό του τραίνου
δεν είδαμε μόνο το παρελθόν
που ξεθωριάστηκε λόγω λήθης
αλλά και τις δυνατότητες
της επανεκκίνησης
του σιδερένιου αγωγού
μέσω του δικτύου
που ενώνει τη Θράκη
κι ολοκληρώνει το πλέγμα
μέσω της δράσης
και της πράξης
των ειδικών τεχνικών
που γνωρίζουν καλά
κάθε γραμμή που συνδέει
με τη δυναμική
όλα τα στατικά σημεία
που θεμελιώνουν
τη στρατηγική σκέψη.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14637&l=gr

Μέσα στο Μουσείο

Ν. Λυγερός

Μέσα στο Μουσείο
ανακαλύψαμε το παρελθόν
σαν να ήμασταν μαζί
μέσα στη βιβλιοθήκη
την ώρα του συνεδρίου
και διαβάζαμε μυστικά
όλα τα επίσημα χειρόγραφα
που καθόρισαν
το μέλλον του παρελθόντος
για δεκαετίες
γιατί η παρτίδα
που παίχτηκε εκεί
δεν είχε μόνο πιόνια
αλλά και κομμάτια
που ήξεραν καλά
για τις τοπολογικές σχέσεις
και τις διεθνείς εμπλοκές
πριν ακόμα αρχίσουν.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14636&l=gr

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Το φως της Πόλης

Ν. Λυγερός

Το φως της Πόλης
εκπέμπει εδώ και αιώνες
γιατί η Αγία Σοφιά
παραμένει ακίνητη
και ταξιδεύει στο χρόνο
για να περάσει
το μήνυμα της αντίστασης
έτσι ώστε κάθε αγωνιστής
να ξέρει ότι μόνος
δεν είναι ποτέ
όταν αγωνίζεται
και παλεύει
ενάντια στην βαρβαρότητα
αφού το μονοπάτι
παραμένει φωτεινό
ακόμα και στο σκοτάδι
γιατί ο Ελληνισμός
συνεχίζει το έργο του.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14653&l=gr

Εθνική παρέλαση στη Νέα Ορεστιάδα στις 25/03/2014

Περιήγηση του Νίκου Λυγερού στο εμπορικό λιμάνι Αλεξανδρούπολης. 24/03/2014


Περιήγηση του Νίκου Λυγερού στο "Τρένο του πολιτισμού" στην Αλεξανδρούπολη στις 24/03/2014.


Περιήγηση του Νίκου Λυγερού στον Σταθμό του ΟΣΕ Νέας Ορεστιάδας. 24/03/2014


Αν μπορούσες να πιάσεις

Ν. Λυγερός

Αν μπορούσες να πιάσεις
ένα κομμάτι του παραδείσου
κι ήταν μια πέτρα
τότε θα έβλεπες
ότι είναι ζεόλιθος
κι αν θυμόσουνα
ότι έχουμε το κτήμα
που είχε ο θεός
για τον εαυτό του
τότε θα ήξερες
τι είναι το πρέπον
για τη γη σου
και τους ανθρώπους
αντί να ρωτάς
συνεχώς και παντού
ποιος είναι ο σκοπός της ζωής.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14621&l=gr

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Επανάσταση γεωργίας

Ν. Λυγερός

Επανάσταση γεωργίας
είναι ο ζεόλιθος
και σιγά σιγά γίνεται
κατανοητό από όλους
γιατί ο καθένας
βλέπει στο κτήμα του
σ' αυτό το κομμάτι γης
ότι βοηθά το έργο
της παραγωγής
μιας ξεχασμένης
και παλαιάς ποιότητας
που καθιέρωσε
μέσω του στίγματός της
τη δυνατότητα
να εκφραστεί ελεύθερα
το πνεύμα μας
μέσω του Ελληνισμού
για την Ανθρωπότητα.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=14611&l=gr

Τα αναλόγια της Έφης και της Ζωής. Νέα Ορεστιάδα, 23/03/2014


Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Πλούσια κοιτάσματα ζεόλιθου στην Κίρκη

    Η κακή εμπειρία από τα κωλύματα που προκαλεί το ΥΠΕΚΑ στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος ζεόλιθου στα πετρωτά Εβρου κινητοποίησε το Δήμο Αλεξανδρούπολης, που προχωρεί μόνος του στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων εξόρυξης ενός άλλου κοιτάσματος ζεόλιθου, στην Κίρκη Εβρου, 25 χλμ.ΒΔ της Αλεξανδρούπολης και 14 χλμ. ΝΑ των Σαπών Ροδόπης. Εκεί, σύμφωνα με ερευνητικές εργασίες εκ μέρους του Ινστιτούτου Ορυκτολογίας Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, που διενήργησε ο υφηγητής του Ινστιτούτου, Κυριάκος Αρίκας, έχει βρεθεί αρίστης ποιότητας κοίτασμα ζεόλιθου.

Αφορμή για τις έρευνες αποτέλεσαν τα προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία της αδειοδότησης της εξόρυξης στα Πετρωτά, τα οποία δυστυχώς εμποδίζουν αδικαιολόγητα την ενδιαφέρουσα αυτή επένδυση, τονίζει ο Κ. Αρίκας.

Αναφερόμενος στις προγραμματιζόμενες εκμεταλλεύσεις χρυσού στο Πέραμα και Σάπες της Θράκης, ο Κ. Αρίκας υπογραμμίζει ότι αυτές θα έχουν ολέθριες συνέπειεις στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και σε διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες στη Θράκη. «Στην προκειμένη όμως περίπτωση επιδοκιμάζουμε με έμφαση την προτεινόμενη εκμετάλλευση ζεολίθου στα Πετρωτά Εβρου, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία της ανεργίας και οικονομικής κρίσης. Ο δε δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλης Λαμπάκης, υπογραμμίζει ότι η υπόθεση των Πετρωτών θα καταλήξει στα ποινικά δικαστήρια.


Μάθημα τα Πετρωτά

Αυτή η αρνητική εμπειρία των Πετρωτών ώθησε το Δήμο Αλεξανδρούπολης να προχωρήσει μόνος του στη διεκδίκηση της άδειας ερευνών, προκειμένου να σωθεί η εκμετάλλευση του κοιτάσματος της Κίρκης από κωλυσιεργίες και όσα άλλα συνέβησαν στη περίπτωση των Πετρωτών. Εκεί όπου, σύμφωνα με τον Β. Λαμπάκη, υπάρχει αρίστης ποιότητας και τεράστιων ποσοτήτων ζεόλιθος που «δεν είναι ακόμη εκμεταλλεύσιμος, δυστυχώς, κι αυτό είναι ένα αρνητικό πρόσημο για την Ελλάδα».

Ο δήμος έχει ήδη ετοιμάσει τον απαραίτητο φάκελο και το επόμενο διάστημα πρόκειται να τον καταθέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μαζί με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση άδειας ερευνών.

Ο δήμος θέλει να πάρει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του ζεόλιθου στην Κίρκη και να προχωρήσει σε συνεκμεταλλεύσεις ή παραχωρήσεις της εκμετάλλευσης - επεξεργασίας του ζεόλιθου σε ιδιωτικά σχήματα, σε επιχειρηματίες. «Ετσι και θα δημιουργηθούν για το δήμο θέσεις εργασίας, αλλά κι ένα προϊόν που θα είναι περιζήτητο σε ολόκληρο τον κόσμο», τονίζει. Υπογραμμίζει ακόμη ότι στην Κίρκη μπορεί να δημιουργηθεί, όχι μόνο εργοστάσιο εξόρυξης, αλλά και επεξεργασίας του ζεόλιθου, από το οποίο το προϊόν θα εξάγεται με την επεξεργασία που απαιτείται για κάθε διαφορετική χρήση (μαγειρική, φαρμακευτική, αγροτική, κτηνοτροφική), οπότε τα οφέλη αναμένεται να είναι τεράστια. «Νομίζω ότι θα μιλάμε για πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια μέσα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Θα είναι ένα τεράστιο γεγονός και μια πηγή πλούτου φανταστική», υπογραμμίζει ο Β. Λαμπάκης.

Σύμφωνα με τον υφηγητή του Ινστιτούτου Ορυκτολογίας Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα, από τη χημική ανάλυση που έγινε σε δείγματα ζεολιθικού πετρώματος που ελήφθησαν από την Κίρκη, προκύπτει ότι αυτά παρουσιάζουν όμοια χημική σύσταση με τα αναλυθέντα δείγματα από εσκαφή στα Πετρωτά.

Συμπερασματικά, η εν λόγω εμφάνιση ανατολικά της Κίρκης αποτελείται, όπως στην περίπτωση Πετρωτών, από εκλεκτικής ποιότητας ζεολιθικό πέτρωμα. Επίσης, τονίζει ο Κ. Αρίκας, πιθανά κοιτάσματα μεγαλύτερου πάχους αυξάνουν φυσικά τις προοπτικές εκμεταλλευσιμότητας.
Το ξεκίνημα εξόρυξης και επεξεργασίας ζεολίθου στα Πετρωτά θα προκαλέσει οπωσδήποτε νέα κίνητρα και το ενδιαφέρον για περαιτέρω δραστηριότητες στο θέμα της μελέτης και εφαρμογής των ζεολίθων της Θράκης.

«Οι ποιοτικά ενδιαφέρουσες εμφανίσεις αφορούν συνήθως πετρώματα στα οποία ο ζεόλιθος είναι προϊόν ολικής εξαλλοίωσης ηφαιστειακού γυαλιού. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ενστρώσεις απόθεσης θρυμμάτων ηφαιστειακού γυαλιού (απόθεση στερεοποιημένων ψηγμάτων λάβας από ηφαιστειακές εκρήξεις - εκτινάξεις), τα οποία κατόπιν εξαλλοιώθηκαν ολοκληρωτικά σε ζεόλιθο.

Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί το πέτρωμα να περιέχει μέχρι πάνω από 90% ζεόλιθο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η εν λόγω εμφάνιση Πετρωτών και ο ζεολιθικός ορίζοντας ανατολικά Κίρκης», καταλήγει ο Κ. Αρίκας.     


Πηγή: Ελευθεροτυπία

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Ν. Λυγερός - Συνέντευξη Τύπου: «Στρατηγική για την Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης». 17/3/2014

Ν. Λυγερός - Συνέντευξη Τύπου με θέμα:
«Στρατηγική για την Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».
Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης


Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Στρατηγική ανάλυση της Συνθήκης της Λωζάνης". 14/3/2013Φωτογραφίες

Ν. Λυγερός - Περιήγηση στο λαογραφικό μουσείο Ορεστιάδας. 14/03/2014

Μέρος Α


Μέρος B

Ν. Λυγερός - Αποστολή στην Αδριανούπολη. Αρχαιολογικό Μουσείο. Κατεχόμενη Θράκη. 14/03/2014

Μέρος Α


Μέρος B

Κάθετη ανάπτυξη

Ν. Λυγερός

Κάθετη ανάπτυξη
πρέπει να είναι ο στόχος
γιατί ο ζεόλιθος
είναι σαν το λιμάνι
αφού είναι έτοιμα
εδώ και αιώνες
και κανένας
δεν έχει σκεφτεί
να τα αξιοποιήσει
γιατί δεν είδε
ότι υπάρχουν
και ότι αποτελούν
τα κλειδιά
του μέλλοντος
για τη ζωή
ενός λαού
που θέλει
να συνεχίσει
το έργο του.

Πηγή: http://lygeros.org/articles?n=14597&l=gr

Ν. Λυγερός - Αποστολή στην Αδριανούπολη - Βυζαντινή εκκλησία 10ου αιώνα. Κατεχόμενη Θράκη.Ν. Λυγερός - Αποστολή στην Αδριανούπολη - Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Κατεχόμενη Θράκη.

Μέρος Α
Μέρος Β

Ν. Λυγερός - Αποστολή στην Αδριανούπολη - Εκκλησία Αγίου Γεωργίου. Κατεχόμενη Θράκη. 14/03/2014

Μέρος ΑΜέρος Β

Μέρος ΓΜέρος Δ

Ν. Λυγερός - Αποστολή στην Αδριανούπολη. Κατεχόμενη Θράκη. 14/03/2014

Μέρος Α


Μέρος Β


Μέρος Γ


Μέρος Δ Ν. Λυγερός - Αποστολή στην Αδριανούπολη - Τείχη του Αδριανού. Κατεχόμενη Θράκη. 14/03/2014

Μέρος ΑΜέρος Β


Θερμοδυναμική Καινοτομία στην Θράκη.
Θερμοδυναμική Καινοτομία στην Θράκη. 13/03/2014

Music:
Composition title: Exploring a new world
Composer's name: Theodoros Tsiamitas

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Μουσείο η Αγία Σοφία, όχι τζαμί

Υπερψηφίστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία, που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής, επικεφαλής του κόμματος Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες, Γ. Χατζημαρκάκης, με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο Yargitay της Τουρκίας καλείται να ανακαλέσει απόφασή του για λειτουργία του ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα, ως τζαμί. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ασκήσει πιέσεις για την άμεση επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως Μουσείο.

Η τροπολογία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Αποτελεί την ακροτελεύτια αναφορά στο άρθρο 24, το οποίο αναφέρεται στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας στην Τουρκία.

«Είναι ίσως η πρώτη φορά στα χρονικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίνεται μια τροπολογία, η οποία κατατίθεται την τελευταία στιγμή, σε μια τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που κατανόησαν πλήρως τη σημασία του αιτήματος, παρά τη διαφωνία της εισηγήτριας της έκθεσης. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη στη λήψη της αλλά πολύ σημαντική απόφαση η οποία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και το αίτημα του ποντιακού ελληνισμού» δήλωσε ο κ. Χατζημαρκάκης.

Σημειώνεται ότι ελληνοχριστιανικός ναός της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας έχει ως περίοδο πρώτης ανέγερσής του τον 5ο αιώνα. Ο σημερινός ναός, είναι καθίδρυμα του 13ου αιώνα, ενός μεγάλου ηγεμόνα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, του αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Μεγάλου Κομνηνού. Στο εσωτερικό του φέρει εξαίρετες βυζαντινές αγιογραφίες, μωσαϊκό δάπεδο και μοναδικό ανάγλυφο διάκοσμο, λαμπρά δείγματα πολιτισμού αιώνων. Μεγάλης αξίας δείγμα της πνευματικής ακμής, των δημιουργών και της εποχής του, αποτελεί η δύναμη του μνημείου για ενσωμάτωση στις προσόψεις του και στοιχεία ανατολικών πολιτισμών από γεωργιανά, αρμένικα και σελτζουκικά πρότυπα.

Πηγή: kathimerini.gr

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

Εφαρμογή του ζεόλιθου στην αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας

Εφαρμογή του ζεόλιθου στην αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας.
Ένας πολύτιμος “θησαυρός” βρίσκεται κρυμμένος στα σπλάχνα του Νομού Έβρου – “Θησαυρός”, όχι μόνον σε αξία οικονομική, αλλά και σε εφαρμογές υγείας – Τα Πετρωτά στον Βόρειο Έβρο και η Κίρκη στην Αλεξανδρούπολη, περιμένουν την ώρα της εκμετάλλευσης.

Έχουμε κατ” επανάληψιν αναφερθεί στον ευλογημένο από τον τόπο (πλην όμως ακριτικό και ξεχασμένο από την Πολιτεία) νομό Έβρου που κρύβει στα σπλάχνα του “προίκα αφάγωτη”.

Ανάμεσα στα πολύτιμα ορυκτά, που διαπιστωμένα υπάρχουν, είναι και ο ζεόλιθος. Ένα ορυκτό που πέραν της οικονομικής του αξίας, έχει άπειρες εφαρμογές, από την γεωργία και την βιομηχανία μέχρι και την υγεία.

Σήμερα στα αξιακά χαρακτηριστικά του θα πρέπει να προστεθεί και μια νέα εφαρμογή που έχει να κάνει με την αιμοκάθαρση.

Διαβάστε τα νεώτερα:


Εναν απλό τρόπο για να αντιμετωπίσουν τη νεφρική ανεπάρκεια βρήκαν επιστήμονες στην Ιαπωνία, οι οποίοι με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας κατάφεραν να καθαρίσουν δείγμα αίματος από τις τοξίνες. Η καινοτομία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του ιαπωνικού Διεθνούς Κέντρου Υλικών Νανοαρχιτεκτονικής και του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστημονικών Υλικών στην πόλη Ιμπαράκι.

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα πλέγμα από νανοΐνες χρησιμοποιώντας δύο συστατικά: μια πρωτογενή πολυμερική μήτρα που είναι συμβατή με το αίμα και διάφορες μορφές ζεόλιθων (αργιλοπυριτικά υλικά που υπάρχουν στη φύση). Οπως εξηγούν οι επιστήμονες, οι ζεόλιθοι έχουν πορώδη δομή που έχει την ικανότητα να απορροφά τις τοξίνες, όπως ακριβώς τις απορροφά η κρεατινίνη στο αίμα.

Το πλέγμα αναπτύχθηκε με τη χρήση μιας οικονομικής μεθόδου ηλεκτροστατικής, κατά την οποία χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρικό φορτίο για να αποσπάσουν ίνες από ένα υγρό. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η αναλογία πυριτίου - αργίλου στο εσωτερικό των ζεόλιθων παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσρόφηση της κρεατινίνης και πως μια συγκεκριμένη μορφή του ζεόλιθου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ικανότητα προσρόφησης των τοξινών, παρουσιάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες που είναι απαραίτητες σε ένα τελικό προϊόν αιμοκάθαρσης.

Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση, το πλέγμα αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα προϊόν αιμοκάθαρσης που θα είναι αρκετά μικρό, ώστε να μπορεί ο ασθενής να το φοράει στο χέρι του. Μάλιστα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια τέτοια λύση θα έχει και οικονομικό όφελος, καθώς θα μειώνει το κόστος της θεραπείας, αλλά και τον χρόνο που χρειάζεται για να χορηγηθεί.

Οπως ανέφερε ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας Mitsuhiro Ebara, παρότι η θεραπεία αυτή βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο και δεν είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί στον άνθρωπο, υπάρχουν ήδη σαφείς ενδείξεις που μαρτυρούν ότι το πλέγμα από νανοΐνες θα αποτελέσει σύντομα μια εφικτή, εύκολη και οικονομική εναλλακτική λύση για τους ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Όταν θα ακούει Θράκη

Ν. Λυγερός

Όταν θα ακούει Θράκη
θα ακούει ζεόλιθο
αν αυτό το συνειδητοποιήσει
τότε θα καταλάβει
ποιος είναι ο ρόλος του
σε αυτόν τον αγώνα
που θα αλλάξει
το πνεύμα της περιοχής
για να ζήσει και πάλι
το λιμάνι με δύο θάλασσες
δίχως να έχει φοβίες
και να νιώθει ελεύθερο
κι όχι εγκλωβισμένο
στο περιθώριο
γιατί το στίγμα του
είναι διαχρονικό
λόγω ανάγκης.

Πηγή: http://lygeros.org/articles?n=14591&l=gr

Η σχέση με τον ποταμό

Ν. Λυγερός

Η σχέση με τον ποταμό
είναι μεγάλης σημασίας
γιατί είναι το νερό της ζωής
κι ο συνδυασμός αυτός
με το λιμάνι και τη θάλασσα
καθορίζει θέση
πάντα στρατηγική
για τη διαχρονία
του πολιτισμού
που θέλει ν' αντισταθεί
στη βαρβαρότητα
και ν' αντέξει
τις αντίξοες συνθήκες
δίχως να υποκύψει
γιατί ξέρει
την αξία του
για τον Χρόνο
και την Ανθρωπότητα.

Πηγή: http://lygeros.org/articles?n=14589&l=gr

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Ν. Λυγερός

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
είναι τόσο μεγάλο
που δεν φαίνεται
και δεν καταλαβαίνει
κανένας πια
πόσο το έχουμε ανάγκη
για το μέλλον
της πατρίδας μας
γιατί δεν αναρωτιόμαστε
πόσα καράβια
θα έπρεπε να μπαίνουν
για να υπάρχει συνέχεια
και να ζήσει ο λαός
από τη θάλασσα
δίχως να θεωρεί
ότι είναι απομονωμένος
μέσα στη ξηρά
στο περιθώριο.

Πηγή: http://lygeros.org/articles?n=14588&l=gr

Το λιμάνι μας

Ν. Λυγερός

Το λιμάνι μας
είναι χρονική
οντότητα
που έχει
ελληνική
τελεολογία
γιατί πάντα
λειτούργησε
ως ασπίδα
για τον Ελληνισμό
και πηγή
πολυκυκλικότητας
για τη συνέχεια
της ιστορίας μας
από το παρελθόν
έως το μέλλον
εδώ και αιώνες
για τους αιώνες.


Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Ν. Λυγερός - Περιήγηση στον Ιερό Ναό του Ιησού Χριστού. Διδυμότειχο, 12/03/2014

Ν. Λυγερός - Περιήγηση στα τείχη του Διδυμοτείχου. Διδυμότειχο, 12/03/2014

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Επαγγελματικός προσανατολισμός στη Θράκη"11/03/2014


Φωτογραφίες

Ν. Λυγερός - Making of - Μουσείο Καραθεοδωρή. Κομοτηνή, 10/03/2014

)

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Το δώρο της ζωής: ο ζεόλιθος»

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Το δώρο της ζωής: ο ζεόλιθος».
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Το δώρο της ζωής: ο ζεόλιθος». Ξενοδοχείο "ΕΡΜΗΣ", Διδυμότειχο. Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014.Συνέντευξη του Ν. Λυγερού - Thrakinet TV Channel. 08/03/2014

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Ο Ζεόλιθος ως καινοτομία της ανάπτυξης»

Διάλεξη του Ν. Λυγερού: «Ο Ζεόλιθος ως καινοτομία της ανάπτυξης».
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: «Ο Ζεόλιθος ως καινοτομία της ανάπτυξης». Ξενοδοχείο Βιέννη, Ορεστιάδα στις 11/03/2014.
Φωτογραφίες

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Ράδιο Έβρος - Ορεστιάδα

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Ράδιο Έβρος - Ορεστιάδα.
Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο Ράδιο Έβρος - Ορεστιάδα 12/03/2014.