Πετρωτά - Ζεόλιθος

Πετρωτά - Ζεόλιθος
Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο για πρώτη φορά εκεί που ήταν απαγορευμένος είχαμε στο μυαλό μας έναν άλλον αγώνα ακόμα πιο σκληρό που δικαιώθηκε με ειρηνικό τρόπο ενάντια στην Αυτοκρατορία που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μονοπώλειό της πρέπει λοιπόν ν' αντιληφθείς κι εσύ ότι η πορεία μας έχει αρχίσει για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα προβλήματα που την καταπατούν εδώ και χρόνια γιατί δεν τόλμησε κανένας από εμάς να σκεφτεί το αδιανόητο.

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Το Ζεόλαδο 2018

Ως έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αλλά και αγουρέλαιο, το ζεόλαδο ήδη από το 2014 είχε προδιαγραφές που ανήκουν στην κατηγορία Ultra Premium. Όμως η σοδειά του ζεόλαδου, το 2018, δηλαδή μετά από πέντε χρόνια αποκλειστικής χρήσης ζεόλιθου...

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Ν. Λυγερός - Η αρχή της παραγωγής ελληνικού ζεόλιθου

Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα, βλέπουμε ότι υλοποιείται το όραμα της εξόρυξης του ελληνικού ζεόλιθου. Και αυτό έγινε χάρη στις τεράστιες προσπάθειες του κυρίου Γεωργιάδη με την εταιρεία του που κατάφερε να έχει την άδεια έρευνας το 2014 και την άδεια εξόρυξης το 2017. Έτσι με τη συμφωνία που έκανε με το ελληνικό δημόσιο που βασίζεται πάνω στο νόμο περί λατομείων, κατόρθωσε να δείξει το παράδειγμα σε όλους τους επιχειρηματίες έτσι ώστε να δουν ότι μπορούν να επενδύσουν με τον ίδιο τρόπο στη Θράκη μας για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί το στάδιο της αδράνειας και της μιζέριας που επικρατεί σε όλη τη χώρα λόγω της παράλογης διαχείρισης της οικονομίας. Ο ελληνικός ζεόλιθος αποτελεί μια προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα κι έρχεται να ενισχύσει με την νέα του παρουσία και την Ελληνική ΑΟΖ και την Ελληνική Καινοτομία ως βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι τώρα καλό να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να ενσωματωθεί σε διάφορους τομείς και μάλιστα με διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο...

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ν. Λυγερός - Ο Ζεόλιθος ως αναπτυξιακό εργαλείο

Όταν χρειαζόμαστε ανάπτυξη, χρειάζονται και νέες ιδέες, διότι δεν λειτουργούν όλα με την ανακύκλωση. Έτσι η έννοια της καινοτομίας είναι σημαντική για την προστιθέμενη αξία που θα ενισχύσει μια περιοχή ή ακόμα και της ίδιας της πατρίδας μας. Μ’ αυτή την έννοια ο ζεόλιθος ως καινοτομία είναι αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα. Λειτουργεί και στη Θράκη για την εξόρυξη και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη για την εφαρμογή στην ελαιοπαραγωγή. Βέβαια, αγγίζει επίσης τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία για άλλες καλλιέργειες. Όμως ο ζεόλιθος δεν λειτουργεί μόνο για τις καλλιέργειες, αφού είναι αποτελεσματικός και στην κτηνοτροφία...

Η συνέχεια εδώ: http://lygeros.org/articles.php?n=33695&l=gr

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού και του Σ. Λιπορδέζη στο Ράδιο Πατρίδα 100,4fm. 15/07/2017


Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Τεχνικές ανάπτυξης νοημοσύνης". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017
 Φωτογραφίες

Ν. Λυγερός - Masterclass: "Τεχνικές ανάπτυξης νοημοσύνης". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Μέρος Α' 


 Μέρος Β'
   

 Μέρος Γ'
   

 Μέρος Δ'
  

Ν. Λυγερός - Masterclass: "Τεχνικές ανάπτυξης νοημοσύνης". Serendipity, Λ. Δημοκρατίας 8, Αλεξανδρούπολη. Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017


Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Ρομποτική και ζεολιθική ελαιοπαραγωγή

Ν. Λυγερός

Ένα από τα θεμελιακά προϊόντα της Ελλάδας είναι η παραγωγή ελαιόλαδου. Και γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε σε αυτόν τον τομέα μια διεθνή αναγνώριση. Στον ίδιο χώρο τώρα, έχει δημιουργηθεί μια επανάσταση μέσω της χρήσης του ζεόλιθου για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και μάλιστα σε βαθμό που αλλάζουμε κατηγορία και...

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Έγκριση «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου προσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ. Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου»

22/05/2017
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου
προσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ.
Πετρωτών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγο κ.
Πασβάντη Κωνσταντίνο για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» και ελέγχθηκε από
τον κ. Κοσπαντσίδη Κων/νο, Δασολόγο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, για συνολικό ύψος
προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (19.700,00 €).
Σκοπός της μελέτης είναι η συντήρηση δασικής οδού μήκους 3,270 χλμ, για τις ανάγκες
εκμετάλλευσης λατομείου ζεόλιθου στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε.
Έβρου, ώστε να είναι ασφαλής για όλα τα οχήματα που τον χρησιμοποιούν.
Ο δασικός δρόμος που πρόκειται να συντηρηθεί εξυπηρετεί τις ανάγκες εκμετάλλευσης
του λατομείου ζεόλιθου. Επιπλέον, η συντήρηση του δρόμου θα διευκολύνει την προσπέλαση
των κατοίκων της περιοχής καθώς ο δρόμος που διέρχεται από δασική έκταση συνεχίζει την
πορεία του και σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, η ύπαρξη συντηρημένου δασικού οδικού
δικτύου συνεισφέρει στη διαχείριση και στην προστασία του δάσους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς
και επιτυγχάνει καλύτερη επίβλεψη, αλλά και αστυνόμευση σε επιμέρους δασικές εργασίες,
Έγκριση Μελέτη συντήρησης δασ. δρόμου προσπέλασης λατομείου ζεόλιθου, ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ. Πετρωτών Σελίδα 3από 3
όπως αστυνόμευση του δασικού και θηραματικού πλούτου (λαθροϋλοτομία, έλεγχος
λαθροκυνηγών).
Η συντήρηση του δρόμου θα πραγματοποιηθεί με τη βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών και διαμόρφωση του καταστρώματος με χρήση διαμορφωτήρα γαιών ή
αναλόγου μηχανήματος. Συγκεκριμένα, η εργασία περιλαμβάνει απόξεση του καταστρώματος
του δρόμου σε μέσο βάθος 0,10 μ. με σκοπό τη διαμόρφωση επικλίσεων και την εξάλειψη των
λάκκων που έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον, σε τμήμα μήκους 900 μ., κατά σημεία και περίπου
500μ συνολικά, θα πραγματοποιηθεί χαλικόστρωση μέσου πάχους 10 εκ. ώστε να βελτιωθεί η
βατότητα του.
Το έργο θα εκτελεστεί από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» με δικές της πιστώσεις και
κάτω από την συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, το οποίο και υποχρεούται να
ορίσει υπεύθυνο Δασολόγο ή Δασοπόνο για τον σκοπό αυτό.
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου θα εφαρμοσθούν στις φάσεις
εργασιών που αναφέρονται.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Δες την Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Δες την Κωνσταντινούπολη
όπως άλλοι βλέπουν
τα Ιεροσόλυμα
και θα καταλάβεις...
http://www.lygeros.org/articles.php?n=31576&l=gr

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελευθερία Κωνσταντινούπολης". Galerie Δημιουργών, Ελαιών 1α Νέα Κηφισιά (είσοδος από Χελιδονούς 28), Κηφισιά, Αθήνα. Πέμπτη 25 Μαΐου 2017


Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τον ζεόλιθο στην ποιότητα των προϊόντων". Δημοτικό κατάστημα Μαλίων, Κρήτη. Δευτέρα 29 Μαΐου 2017


Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στο Ν. Χαζαρίδη. ALPHA Radio 88,6 Καβάλας, 01/03/2017


Στόχος επιτεύχθη - Αρχίζει ο ελληνικός ζεόλιθος 28/02/2017 Ν. Λυγερός


Ν. Λυγερός - Δόθηκε η άδεια εκμετάλλευσης ελληνικού ζεόλιθου


Όλη η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Όλη η Ελλάδα
έμαθε
για τον ζεόλιθο
...
http://www.lygeros.org/articles.php?n=31130&l=gr

Ακόμα πέντε χρόνια

Ν. Λυγερός

Ακόμα πέντε χρόνια
πέρασαν
για να υλοποιήσουμε
...
http://www.lygeros.org/articles.php?n=31129&l=gr

Ενσωμάτωση ζεόλιθου σε λαχανικά. Βιολογική καλλιέργεια. Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού, Κλάδος Γεωπονίας. 28/02/2017
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Δόθηκε η άδεια εκμετάλλευσης ελληνικού ζεόλιθου

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια αγώνα για την προώθηση της αξιοποίησης του ελληνικού ζεόλιθου, δόθηκε επίσημα η άδεια εκμετάλλευσης του λατομείου του βιομηχανικού ορυκτού, σε δημόσια έκταση 83,4273 στρεμμάτων, στη θέση Κόκκαλο Πετρωτών, του δήμου...

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles.php?n=31128&l=gr