Πετρωτά - Ζεόλιθος

Πετρωτά - Ζεόλιθος
Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο για πρώτη φορά εκεί που ήταν απαγορευμένος είχαμε στο μυαλό μας έναν άλλον αγώνα ακόμα πιο σκληρό που δικαιώθηκε με ειρηνικό τρόπο ενάντια στην Αυτοκρατορία που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μονοπώλειό της πρέπει λοιπόν ν' αντιληφθείς κι εσύ ότι η πορεία μας έχει αρχίσει για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα προβλήματα που την καταπατούν εδώ και χρόνια γιατί δεν τόλμησε κανένας από εμάς να σκεφτεί το αδιανόητο.

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Το μέλλον της Θράκης


Ν. Λυγερός

Αναμφίβολα η Θράκη έχει έναν από τους πιο σημαντικούς ορίζοντες του παρελθόντος, το ερώτημα όμως είναι αν έχει μέλλον. Οι κύριοι ανασταλτικοί παράγοντες της εξέλιξης της Θράκης είναι ο ποσοτικά ανεπαρκής πληθυσμός, το αίσθημα της ιστορικής απειλής και η γεωγραφική απομόνωση της περιοχής. Και ενώ η Θράκη διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, η εικόνα της είναι αρνητική. Αυτό συμπίπτει, βέβαια, με την τάση φυγής των ανθρώπων και των κεφαλαίων, πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε δυναμικά και όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν δεν θέλουμε να μετατραπεί η Θράκη σε ένα υπόβαθρο που προετοιμάζει το Θρακικό με την έννοια του Κυπριακού. 
Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη μιας αναπτυξιακής πολιτικής που δεν πρέπει όμως να λειτουργήσει εκτός στρατηγικού πλαισίου. Η βοήθεια που χρειάζεται η Θράκη δεν είναι μόνο και μόνο στρατιωτική. Είναι πολύ απλό να φέρεις τους στρατιώτες σου σε έναν τόπο, είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατήσεις τους πολίτες σου. Μα ο ίδιος ο στρατός δεν μπορεί να βοηθήσει όταν υπάρχει περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης και δημογραφικής αλλοίωσης. Η Θράκη χρειάζεται μιαν άλλη προσέγγιση, λιγότερο στρατιωτική και περισσότερο στρατηγική. Αν και η ανάπτυξη της Θράκης είναι υπόθεση εθνικής προτεραιότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι η στρατιωτική επιλογή είναι η καλύτερη. Το θέμα πριν γίνει πραγματικό ζήτημα πρέπει να εξεταστεί με έναν πολυπλευρικό και ολιστικό τρόπο. 
Ο επικρατέστερος τρόπος σκέψης στην αντιμετώπιση του θρακικού προβλήματος είναι η συνεχής αναφορά στη Συνθήκη της Λωζάννης που ανέτρεψε τη Συνθήκη των Σεβρών ενώ η ίδια η Συνθήκη αποδεικνύει ότι όλα μετατρέπονται με νέα γεγονότα. Οι μελλοντικές εντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ρουμανίας και ειδικά της Βουλγαρίας, θα αλλάξουν ουσιαστικά τα τοπικά δεδομένα. Άρα η Θράκη και η νοοτροπία της θα πρέπει να προετοιμαστούν σε αυτήν την αλλαγή φάσης για να παίξουν επιτέλους ένα ρόλο πρωτοποριακό στα Βαλκάνια. Αυτό χρειάζεται η Θράκη διότι εκεί είναι το μέλλον της.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Τη Θράκη και τα μάτια σου


Ν. Λυγερός

Τη Θράκη και τα μάτια σου
όταν ακούς περίεργα
που αφορούν
κυάνιο και αρσενικό
γιατί δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνάς
ότι δίχως τους Θρακιώτες
όλη η περιοχή 
θα ήταν νεκρή
διότι μόνο αυτοί
έχουν τις αντοχές
να μείνουν μαζί
για να αντιμετωπίσουν
όλα τα δεινά
και να προσφέρουν
στην πατρίδα μας
τη δυνατότητα
να κρατήσει
την άγκυρα
έξω από τα Βαλκάνια
για να ζήσουν
ελεύθεροι
όλοι οι χριστιανοί.


Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ν. Λυγερός "ΡΙΖΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΘΡΑΚΗ ... ΘΡΑΚΗ ΜΟΥ"

Εισήγηση του Νίκου Λυγερού στην εκδήλωση με θέμα: "ΡΙΖΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΘΡΑΚΗ ... ΘΡΑΚΗ ΜΟΥ". Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012.

 

L'or de Thrace, c'est la Thrace

N. Lygeros
Traduit du Grec par A.-M. Bras

L'or de Thrace n'est pas l'or, mais c’est la Thrace. Si nous n’en prenons pas conscience, nous allons tomber dans le piège d'essayer de tout commercialiser sans donner d'importance à l'environnement et à notre peuple. En tant que commission, nous nous sommes adressés à la plus haute autorité civile en Grèce pour prendre position sur la question de l'exploitation des terres rares. Puisque nous avons relevé maintenant que les terres rares se trouvent aussi en mer après la découverte des minéraux du Japon dans le Pacifique en 2011, nous avons analysé la méthodologie de l’extraction des récentes technologies et conclu que, à ce stade de la technologie il n'existe pas de méthode qui ne détruit pas définitivement l'environnement et ce au niveau mondial. Bien sûr, pour que notre analyse devienne plus pratique, nous avons comparé les données avec celles que nous connaissons dans d'autres pays pour l'extraction de l'or au cyanure. La conversion d'une région riche en paysages lunaires n'est pas seulement inacceptable pour la société actuelle en raison de la pollution qu'elle produit, mais aussi pour l'avenir en raison de son caractère définitif. Donc, nous ne pouvons pas, à ce stade, de faire avancer ce processus, car il s'agit d'un crime contre l'environnement grec. Et cette conclusion ne va pas changer, si la méthode d'extraction ne change pas et si n’évolue pas ce domaine technologique. Nous voulons tous que la Grèce ait une économie de croissance et c’est pour cette raison que nous nous battons avec tant de vigueur pour la zone économique exclusive. Simplement nous gardons toujours en tête, notre patrie et non pas une approche injuste de l'économie. Il ne faut pas sacrifier pas notre Grèce et la Grèce de l'avenir pour régler localement des problèmes économiques avec quelques emplois de travail. Nous tous, nous louons notre terre à nos enfants et nous n'avons aucun droit de détruire leurs biens. La technologie et l'économie devraient aider notre peuple et ne pas violer ses droits pour l’avenir. En d'autres termes on ne peut pas piller la Thrace à cause de son or. Depuis des siècles nous avons trouvé de l’or de diverses manières, il n'y a donc aucune raison d'accepter un processus chimique qui détruit tout, ni pour l’or ni pour les terres rares. Et si les partisans de l’or s’obstinent avec leur barbarie, ils trouveront en face d’eux la contre-attaque de tout l’Hellénisme. Nous n’avons jamais permis à aucun barbare de rester dans notre patrie, nous n’allons pas commencer maintenant à le permettre aux nôtres, parce qu’ils nous ont trouvés petits.

Ο χρυσός της Θράκης είναι η Θράκη

Νίκος Λυγερός

Ο χρυσός της Θράκης δεν είναι ο χρυσός αλλά η Θράκη. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, θα πέσουμε στην παγίδα της αγοράς που προσπαθεί να εξαγοράσει τα πάντα δίχως να δίνει σημασία στο περιβάλλον και στο λαό μας. Ως επιτροπή κληθήκαμε από τα υψηλότερα στελέχη της πολιτικής στην Ελλάδα να πάρουμε θέση για το θέμα της εκμετάλλευσης των σπάνιων γαιών. Αφού επισημάναμε ότι τώρα βρίσκονται σπάνιες γαίες και στο θαλάσσιο χώρο μετά από την ανακάλυψη της Ιαπωνίας ορυκτών στον Ειρηνικό το 2011, αναλύσαμε τη μεθοδολογία εξόρυξης των πρόσφατων τεχνολογιών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι σε αυτή τη φάση της τεχνολογίας δεν υπάρχει μέθοδος που να μην καταστρέφει οριστικά το περιβάλλον και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα για να γίνει και πιο πρακτική η ανάλυσή μας, τη συγκρίναμε με τα δεδομένα που γνωρίζουμε και σε άλλες χώρες για την εξόρυξη του χρυσού με κυάνωση. Η μετατροπή ενός πλούσιου χώρου σε σεληνιακό τοπίο δεν είναι μόνο απαράδεκτη για την τωρινή κοινωνία λόγω της ρύπανσης που παράγει αλλά και για τις μελλοντικές λόγω του οριστικού χαρακτήρα της. Δεν μπορούμε λοιπόν, σε αυτό το στάδιο, να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία διότι αποτελεί ένα έγκλημα κατά του ελληνικού περιβάλλοντος. Και αυτό το συμπέρασμα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει, εφόσον δεν αλλάξει η μέθοδος εξόρυξης και δεν εξελιχθεί η τεχνολογία του τομέα. Όλοι μας θέλουμε να έχει μια οικονομία ανάπτυξης η Ελλάδα μας και γι’ αυτό το λόγο παλεύουμε τόσο δυναμικά για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της. Απλώς πάντα έχουμε στο μυαλό μας, την πατρίδα μας και όχι μια καταχρηστική προσέγγιση της οικονομίας. Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε την Ελλάδα μας και την Ελλάδα του μέλλοντος για να λύσουμε τοπικά οικονομικά προβλήματα με μερικές θέσεις εργασίας. Όλοι μας νοικιάζουμε τη γη μας στα παιδιά μας και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να καταστρέψουμε την περιουσία τους. Η τεχνολογία και η οικονομία πρέπει να βοηθούν το λαό μας και όχι να καταπατούν τα δικαιώματά του στο μέλλον. Με άλλα λόγια δεν μπορούμε να λεηλατήσουμε τη Θράκη μας λόγω του χρυσού. Εδώ και αιώνες βρίσκουμε χρυσό με πάρα πολλούς τρόπους, δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να αποδεχθούμε μια χημική μέθοδο που καταστρέφει τα πάντα, ούτε για το χρυσό ούτε για τις σπάνιες γαίες. Κι αν επιμένουν οι υπέρμαχοι του χρυσού με τη βαρβαρότητά τους, θα βρουν απέναντί τους την αντεπίθεση όλου του Ελληνισμού. Δεν δώσαμε ποτέ σε κανένα βάρβαρο να παραμείνει στην πατρίδα μας, δεν θα αρχίσουμε τώρα από μόνοι μας να το κάνουμε, επειδή μας βρήκαν μικρούς. 

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=10372&l=gr

Η ανάπτυξη της Θράκης

Νίκος Λυγερός

Η ανάπτυξη της Θράκης μπορεί να φαίνεται αδιανόητη για πολλούς από τους Έλληνες. Για άλλους είναι ακόμα μία ουτοπία, η οποία δεν έχει νόημα. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Και η ανάπτυξη της Θράκης αποτελεί ένα όραμα για μας, το οποίο δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε λόγω του ραγιαδισμού. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να είναι αειφόρος, δηλαδή να είναι βιώσιμη για τους ανθρώπους μας. Δεν συζητούμε λοιπόν για ένα μοντέλο που καταστρέφει οριστικά το περιβάλλον, αλλά για ένα όραμα που θα προστατέψει τη Θράκη από τη βαρβαρότητα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να ακολουθήσει την στρατηγική που έχουμε αναλύσει για την ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έτσι ώστε αυτή ανάπτυξη να είναι συμβατή με την ανάκαμψη. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρξει και ο συνδετικός κρίκος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ναυτιλία μας. Διότι ο Ελληνισμός δίχως καράβια εκφυλίζεται και μετατρέπεται σε έναν Ελλαδισμό που δεν έχει πια τα χαρακτηριστικά στοιχεία του. Το λιμάνι θα επιτρέπει και την μεταφορά του φυσικού ζεολίθου του Έβρου, ο οποίος είναι ικανός με την αφθονία του και την αξία του να ενεργοποιήσει όλη την περιοχή και ταυτόχρονα θα βοηθήσει με τις ιδιότητες του κι άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σε επίπεδο τοπικό θα δώσει βάση και στη γεωργία για να υπάρχει πρωτογενής τομέας. Δεν είναι δυνατόν στην πατρίδα του Δημόκριτου και του Καραθεοδωρή να μην είμαστε ικανοί να βρούμε έξυπνες λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Μάλιστα επειδή υπάρχει ήδη το Μουσείο Καραθεοδωρή χάρη στο Σάκη Λιπορδέζη, το οποίο αποτελεί έναν πόλο έλξης, θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, καθώς και τη Μαρώνεια αλλά και τα Άβδηρα ως πόλο ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αξιοποιηθούν και οι αρχαιολογικοί χώροι, διότι αποτελούν χρονικές αναφορές που μπορούν να προσελκύσουν έναν ποιοτικό τουρισμό ο οποίος σέβεται το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να συνοδεύεται και από οργάνωση θερινών σχολείων από τη Μαθηματική Εταιρεία και τη Φυσική Εταιρεία για να μπορέσουν και οι μαθητές να ανακαλύψουν αυτήν την περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο μεταφορών μεταξύ αυτών των αξιοθέατων και στρατηγικών σημείων. Επίσης θα πρέπει να γίνει και μια συστηματική προσπάθεια πιστοποίησης τοπικών προϊόντων που έχουν μια εθνική και διεθνή αναγνώριση με την έννοια της προστατευμένης ονομασίας προέλευσης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει από τις ποικιλίες έως τα πετρώματα όπως είναι ο ζεόλιθος. Έτσι ο καθένας που θέλει να προωθήσει αυτό το όραμα μπορεί να συμμετέχει έμπρακτα και σε ατομικό επίπεδο σε αυτήν την εθνική προσπάθεια.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles?n=11942&l=gr