Πετρωτά - Ζεόλιθος

Πετρωτά - Ζεόλιθος
Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο για πρώτη φορά εκεί που ήταν απαγορευμένος είχαμε στο μυαλό μας έναν άλλον αγώνα ακόμα πιο σκληρό που δικαιώθηκε με ειρηνικό τρόπο ενάντια στην Αυτοκρατορία που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μονοπώλειό της πρέπει λοιπόν ν' αντιληφθείς κι εσύ ότι η πορεία μας έχει αρχίσει για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα προβλήματα που την καταπατούν εδώ και χρόνια γιατί δεν τόλμησε κανένας από εμάς να σκεφτεί το αδιανόητο.

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Ρομποτική και ζεολιθική ελαιοπαραγωγή

Ν. Λυγερός

Ένα από τα θεμελιακά προϊόντα της Ελλάδας είναι η παραγωγή ελαιόλαδου. Και γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε σε αυτόν τον τομέα μια διεθνή αναγνώριση. Στον ίδιο χώρο τώρα, έχει δημιουργηθεί μια επανάσταση μέσω της χρήσης του ζεόλιθου για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου και μάλιστα σε βαθμό που αλλάζουμε κατηγορία και...

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Έγκριση «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου προσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ. Πετρωτών, δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου»

22/05/2017
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Θεωρούμε και εγκρίνουμε την μελέτη με τίτλο «Μελέτη συντήρησης δασικού δρόμου
προσπέλασης για την εκμετάλλευση λατομείου ζεόλιθου στην θέση ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ.
Πετρωτών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον ιδιώτη μελετητή Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγο κ.
Πασβάντη Κωνσταντίνο για λογαριασμό της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» και ελέγχθηκε από
τον κ. Κοσπαντσίδη Κων/νο, Δασολόγο του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, για συνολικό ύψος
προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (19.700,00 €).
Σκοπός της μελέτης είναι η συντήρηση δασικής οδού μήκους 3,270 χλμ, για τις ανάγκες
εκμετάλλευσης λατομείου ζεόλιθου στην περιοχή Τ.Κ. Πετρωτών Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε.
Έβρου, ώστε να είναι ασφαλής για όλα τα οχήματα που τον χρησιμοποιούν.
Ο δασικός δρόμος που πρόκειται να συντηρηθεί εξυπηρετεί τις ανάγκες εκμετάλλευσης
του λατομείου ζεόλιθου. Επιπλέον, η συντήρηση του δρόμου θα διευκολύνει την προσπέλαση
των κατοίκων της περιοχής καθώς ο δρόμος που διέρχεται από δασική έκταση συνεχίζει την
πορεία του και σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, η ύπαρξη συντηρημένου δασικού οδικού
δικτύου συνεισφέρει στη διαχείριση και στην προστασία του δάσους από τον κίνδυνο πυρκαγιάς
και επιτυγχάνει καλύτερη επίβλεψη, αλλά και αστυνόμευση σε επιμέρους δασικές εργασίες,
Έγκριση Μελέτη συντήρησης δασ. δρόμου προσπέλασης λατομείου ζεόλιθου, ‘‘Κόκκαλο’’ Τ.Κ. Πετρωτών Σελίδα 3από 3
όπως αστυνόμευση του δασικού και θηραματικού πλούτου (λαθροϋλοτομία, έλεγχος
λαθροκυνηγών).
Η συντήρηση του δρόμου θα πραγματοποιηθεί με τη βελτίωση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών και διαμόρφωση του καταστρώματος με χρήση διαμορφωτήρα γαιών ή
αναλόγου μηχανήματος. Συγκεκριμένα, η εργασία περιλαμβάνει απόξεση του καταστρώματος
του δρόμου σε μέσο βάθος 0,10 μ. με σκοπό τη διαμόρφωση επικλίσεων και την εξάλειψη των
λάκκων που έχουν δημιουργηθεί. Επιπλέον, σε τμήμα μήκους 900 μ., κατά σημεία και περίπου
500μ συνολικά, θα πραγματοποιηθεί χαλικόστρωση μέσου πάχους 10 εκ. ώστε να βελτιωθεί η
βατότητα του.
Το έργο θα εκτελεστεί από την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε» με δικές της πιστώσεις και
κάτω από την συνεχή επίβλεψη του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, το οποίο και υποχρεούται να
ορίσει υπεύθυνο Δασολόγο ή Δασοπόνο για τον σκοπό αυτό.
Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου θα εφαρμοσθούν στις φάσεις
εργασιών που αναφέρονται.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Δες την Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Δες την Κωνσταντινούπολη
όπως άλλοι βλέπουν
τα Ιεροσόλυμα
και θα καταλάβεις...
http://www.lygeros.org/articles.php?n=31576&l=gr

Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Ελευθερία Κωνσταντινούπολης". Galerie Δημιουργών, Ελαιών 1α Νέα Κηφισιά (είσοδος από Χελιδονούς 28), Κηφισιά, Αθήνα. Πέμπτη 25 Μαΐου 2017


Διάλεξη του Νίκου Λυγερού με θέμα: "Από τον ζεόλιθο στην ποιότητα των προϊόντων". Δημοτικό κατάστημα Μαλίων, Κρήτη. Δευτέρα 29 Μαΐου 2017