Πετρωτά - Ζεόλιθος

Πετρωτά - Ζεόλιθος
Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο για πρώτη φορά εκεί που ήταν απαγορευμένος είχαμε στο μυαλό μας έναν άλλον αγώνα ακόμα πιο σκληρό που δικαιώθηκε με ειρηνικό τρόπο ενάντια στην Αυτοκρατορία που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μονοπώλειό της πρέπει λοιπόν ν' αντιληφθείς κι εσύ ότι η πορεία μας έχει αρχίσει για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα προβλήματα που την καταπατούν εδώ και χρόνια γιατί δεν τόλμησε κανένας από εμάς να σκεφτεί το αδιανόητο.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

Βίντεο Μέρος Α' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

   

 Βίντεο Μέρος Β' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015
 Βίντεο Μέρος Γ' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

   

 Βίντεο Μέρος Δ' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

   

 Βίντεο Μέρος Ε' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

   

 Βίντεο Μέρος ΣΤ' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

   

 Βίντεο Μέρος Ζ' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

 

Φωτογραφίες Μέρος Α' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

 

Φωτογραφίες Μέρος Β' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015

 

Φωτογραφίες Μέρος Γ' - Αποστολή του Ν. Λυγερού στην Αίνο - Μεγάλα Κατεχόμενα, 28/04/2015