Πετρωτά - Ζεόλιθος

Πετρωτά - Ζεόλιθος
Όταν μαζέψαμε τον ζεόλιθο για πρώτη φορά εκεί που ήταν απαγορευμένος είχαμε στο μυαλό μας έναν άλλον αγώνα ακόμα πιο σκληρό που δικαιώθηκε με ειρηνικό τρόπο ενάντια στην Αυτοκρατορία που δεν ήθελε να εγκαταλείψει το μονοπώλειό της πρέπει λοιπόν ν' αντιληφθείς κι εσύ ότι η πορεία μας έχει αρχίσει για να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τα προβλήματα που την καταπατούν εδώ και χρόνια γιατί δεν τόλμησε κανένας από εμάς να σκεφτεί το αδιανόητο.

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Άδεια συμπαραγωγής με αέριο έλαβε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Ο πρώτος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που έλαβε άδεια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με τη χρήση φυσικού αερίου είναι αυτός της Αλεξανδρούπολης.

Η άδεια δόθηκε πριν λίγες ημέρες και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας που της δίδεται αναμένεται να είναι πολλά.

Πέρα από τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ, θα εξασφαλιστεί και η θέρμανση του νέου κολυμβητηρίου στην Αλεξανδρούπολη και ενδεχομένως και άλλων δημοτικών κτιρίων.